Nieuws

Planning 2023

23 april - show Lingen Duitsland, Jeevi
29 april - Show Oss, Bras en Roxx
13 mei - Show Dortmund, Jeevi en Roxx
29 mei - Show Gorinchem, Abby en Roxx
30 juli - Show Gelsenkirchen, Abby en Roxx
4-6 aug - Tollerspecialty Zweden